Vi i styrelsen önskar alla medlemmar

God Jul och Gott Nytt År!

Under 2018 har vi slagit rekord i nya
medlemmar, strax över 10 st.

Varma hälsningar Stefan Lind