Kallelse årsmöte föreningen
Hobbysnickarna Gyttorp

Du är hjärtligt välkommen till
årsmötet onsdagen den 28 februari 19:00 i gamla skolan Bergsäng.

Inbetalning av medlemsavgiften sker på
Bankgiro
5355-5686 och är för året 2018
1000:-

I samråd med kassören Bo Leek har du
naturligtvis möjlighet att dela upp din betalning.

Bo Leek bo.leek(a)hobbysnickarna.se
070-288 28 73

Med vänlig hälsning / Ordföranden
Stefan Lind
stefan.lind(a)hobbysnickarna.se 073-813 30 64