KALLELSE till ÅRSMÖTE

Hobbysnickarna Gyttorp

torsdag 23 februari 2017

klockan 19:00

gamla skolan Bergsäng

VÄLKOMMEN!